เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท มิตซูออโต้ ซิตี้ จำกัด
ก่อตั้งโดย คุณง้วน แซ่ลิ้ม

รางวัลและผลงาน

ทุกรางวัลและผลงานที่เราได้รับ
จะเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาต่อไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

อีกหนึ่งความสำคัญที่ถือเป็นหัวใจหลัก
คือการขายและบริการหลังการขาย